Cechy postaci

Z Wiki Maeterii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Artykuł ten opisuje podstawowe cechy postaci oraz ich znaczenie w grze.

Cechy rozwijane za Punkty Rozwoju (PR)

Cechami, które gracz może rozwijać przy pomocy PR są:

  • siła
  • zręczność
  • inteligencja
  • wytrzymałość
  • szybkość
  • witalność


Cechy premiowane

Każda z ras ma dwie cechy "premiowane". Co to znaczy?

Standardowo za 1PR gracz podnosi daną cechę postaci o 2 punkty. Jeśli cecha jest premiowana dla danej rasy, wtedy można ją zwiększyć o 3 punkty za 1PR.


Tabela rozwoju ras i cech premiowanych

rasa siła zręczność szybkość witalność inteligencja wytrzymałość
człowiek 2 2 3 2 3 2
elf 2 3 2 2 2 3
krasnolud 3 2 2 2 2 3
trol 3 2 2 3 2 2
niziołek 2 3 3 2 2 2
wampir 2 2 2 3 3 2

Szczegółowy opis cech

Poniżej każda z cech opisana z detalami

Siła

Siła to wartość opisująca czystą tężyznę fizyczną. Rozwijanie tej cechy jest wymagane, do ubrania ciężkich zbroi i użycia potężnych broni, szczególnie dwuręcznych.

Siła zwiększa również podstawową wartość ataku postaci w walce, a wartość ta jest wyliczana wg wzoru:

atak = poziom_postaci + siła / 2

Zręczność

Zręczność określa zarówno sprawność manualną postaci, jak również jej zwinność. Dlatego właśnie Zręczność ma wpływ zarówno na Szansę Trafienia, jak i Szansę Uniku postaci podczas walki.


Wzory:

szansa_trafienia = zręczność + szybkość / 2 + inteligencja / 4

szansa_uniku = zręczność / 2 + szybkość / 2 + inteligencja / 2


Rozwijanie tej cechy jest również wymagane do użycia różnego rodzaju uzbrojenia, a największe wymagania w tym względzie mają najlepsze łuki.

Inteligencja

Inteligencja przede wszystkim określa maksymalną dostępną dla postaci ilość many, a wzór jest bardzo prosty i wynosi:

mana_max = inteligencja * 2


Warto wspomnieć, że dla profesji czarodziejskich tj. kuglarz, czarownik, mag, wartość maksymalnej many jest większa - inteligencja mnożona jest odpowiednio, przez 3, 4 i 5.

Inteligencja jest również wymagana do użycia niektórych typów broni, a są to w szczególności wszelkie laski magiczne, ale również amulety i pierścienie.

Dodatkowo inteligencja wpływa na szansę trafienia i uniku, a wzory podane są powyżej (patrz: cecha Zręczność).

Szybkość

Szybkość jest specjalną cechą, która określa jak często dana postać będzie atakować w walce. A więc walka nie przebiega w sposób "atak za atak", a częstotliwość ataków jest wyliczana na podstawie wartości Szybkości obu walczących.

Dodatkowo szybkość wpływa na szansę trafienia i uniku, a wzory podane są powyżej (patrz: cecha Zręczność)


Wytrzymałość

Głównym powodem zwiększania wytrzymałości jest zwiększenie kondycji maksymalnej postaci. Za każdy punkt wytrzymałości postać otrzyma dodatkowe 3 punkty kondycji.

Wytrzymałość wpływa również na podstawową wartość obrony postaci w walce, a wartość ta jest wyliczana wg wzoru:

obrona = poziom_postaci + wytrzymałość / 6 + witalność / 6

Witalność

Witalność zwiększamy aby zwiększyć współczynnik maksymalnego zdrowia postaci. Za każdy punkt witalności postać otrzyma dodatkowe 5 punkty zdrowia.


UWAGA. Wszystkie wartości w powyższych wzorach, zaokrąglane są do wartości całkowitych.

Cechy początkowe ras

rasa siła zręczność szybkość witalność inteligencja wytrzymałość zdrowie kondycja
człowiek 15 15 20 15 20 15 75 125
elf 15 20 15 15 15 20 75 140
krasnolud 20 15 15 15 15 20 75 140
trol 20 15 15 20 15 15 100 125
niziołek 15 20 20 15 15 15 75 125
wampir 15 15 15 20 20 15 100 125